Eladó könyvek a libranetenSzellemi utazás
Czike László,The Golden Rose-Croix
Czike László AZ ARANY RÓZSAKERESZT
A templomos lovagok története
üres
A Szent Grál és környéke
Csillagközi mag a földi Grálban
Czike László Szállunk alá a poklokra
Czike László A mennyei és a földi Izrael
Czike László Digital reincarnation
Orbán Viktor szupersztár
Czike László: Az Antikrisztus
üres
Czike László: A szeretet törvénye
Czike László: ORBÁN VIKTOR SZUPERSZTÁR
Czike László könyvek
A történelem legnagyobb titka derülhet kiCzike László

Az Antikrisztus

Sokan találgatják, ki lehet a rejtélyes, Mabus nevű személy, akinek félelmetes szerepet szánt hírhedt világvége-jövendöléseiben Nostradamus?! Az apokalipszis-hangulat alapja egyrészt a már elhagyott ezredforduló, újabb ‘adalékként’ pedig az iszlám terrorizmus ellen meghirdetett angolszász keresztes-háború. (Lásd még: Samuel P. Huntington: „A civilizációk összecsapása” című könyvében.) A világ-terrorizmus kétségbevonhatatlan kulcsfigurája - helyesen írva a nevét - Usama bin Laden, a multimilliárdos szaúd-arábiai sejk-dinasztia renitens sarja; aki már stratégiai okokból is évekkel ezelőtt közhírré tett veseelégtelensége, illetve az őt az afganisztáni sziklabarlangjából kifüstölni akaró szőnyeg-vagy neutronbombák ellenére köszöni, jól van, és egyre fenyegetőbb üzeneteket küldözget, javuló kép-és hangminőséggel a katari Al Dzsazira televízió által, elsősorban Amerikának... Ne csodálkozzunk! Akinek a családja egy világvezető távközlési és informatikai cég (pl. a Motorola), vagy a texasi olajmezők jelentős résztulajdonosa, annak ez nem probléma!


Nostradamus szerint a Mabus név egy anagramma, melynek a megfejtése talán a következő, az Usama előnévből kifejtve. Az utolsó tag előrekerül, tehát: Ma... Az első tag hátulra, vagyis: us... Az anagramma-képzés és fejtés szabályai szerint a középső felesleges ‘a’ az ábécé következő betűjére, ‘b’-re cserélhető, - ennek alapján összeolvasva: Ma-b-us, tehát a Mabus név adódik, olvasható ki. Sokan vannak persze, akik Mabus-ban csak egyszerűen George W. Bush-t, az amerikai elnököt látják, aki egy másik olvasatban a Yale-en tenyésző ‘Skull and Bones’, a német náci eredetű Halálfejes Rend tagja.

Szaddam Huszein neve immáron fel sem merül. Az Antikrisztus igen ritkán bújik torzonborz-magányosan egy mély verembe (kazamatába) el, Bush katonái elől...

Igazán nagyon furcsa időket élünk!

 

Szent Hildegárd látomástrilógiájának első kötetében, a Liber Scivias-ban világias kifejezésekkel írva ez áll:Vaginájában szörnyű és koromfekete, izzó tekintetű fej jelent meg, fülei akár a szamáréi, orrlyukai s szája akár az oroszlánéi... A fejhez csatlakozott valami, ami nagy rakás ganéjhoz hasonlított. Aztán felemelkedett a hegy tetejére, és megpróbált felszállni az ég magasába. Hirtelen mennydörgés hallatszott és egy hatalmas erő akkorát taszított a fejen, hogy lebukott a hegyről, és egyszersmind a páráját is kiadta.


A Sötétség Hercege, a Sátán a legveszélyesebb szemfényvesztő, és mibennünk csírázik, készülődik arra, hogy az idők végezetén - mint az Antikrisztus - testileg is megjelenjen. Pörgeti rajtunk az ördögi számait, hogy a legvégén kijöjjön a nagy számkombináció. A homlokunkra írja jelét, a 666-ot, és mindazokat, akik majd jó cselekedeteikkel nem tudják letörölni a homlokukról ezeket a számokat; sorba állítja a végén, és így ki fogják adni a fordított evangéliumot, a fordított jó hírt, a Rossz Hírt, a pusztulásuk könyvét. Szent Ágostonnak volt igaza, aki azt mondta: „mindenki Antikrisztus, aki a tetteivel tagadja Krisztust.” Ez azt is jelenti, hogy a földi történelmünkben is személyesen készül megjelenni a Nagy Képmutatás, a hamis Krisztus. Mindent meg fog tenni, hogy homályossá tegye szemünket az ő látására, süket fülünk ne hallja ki beszédéből a hamis hangokat; szimatot vesztett orrunk ne érezze meg rajta a pokol kénjét...


A zsidó és keresztény biblia-kutatók évszázadokon keresztül tanulmányozták a Szentírás próféciáit. Sokuk egyetért abban, hogy levonható egy elkerülhetetlen következtetés: a közel-keleti válság olyannyira felerősödhet, hogy végül már az egész világ biztonságát veszélyezteti. A Föld összes országa belesodródhat egy világméretű konfliktusba, aminek a végkifejlete - az Armageddon - sokak szerint nem lehet más, mint egy termonukleáris holocaust. A történelem Dániel próféciái közül már soknak bebizonyította a pontosságát, hisz’ több világméretű esemény zajlott le éppen úgy, ahogy azt előre megjövendölte. Úgy tűnik, most adva van az esély a próféciák maradékának a beteljesülésére is... Dánielnek újabb látomása támadt, ami az első jövendölés kiegészítése és egyben igazolása volt. Ebben négy vadállat jelent meg előtte, amit négy nagyhatalomként értelmezett. Egy oroszlánt látott meg sasszárnyakkal, egy medvét három bordával a szájában, egy leopárdot négy fejjel, négy szárnnyal, - végül pedig egy különös, tízszarvú bestiát, amely ‘félelmetes, rettenetes és szörnyű erős volt’ (Dániel 7:2-7). Az oroszlán jelentette Babilont, a medve az azt követő Méd-Perzsa Birodalmat, míg a bordák a medve szájában a három hódító hadjáratnak feleltek meg. Nagy Sándor hellenisztikus birodalmát a leopárd szimbolizálta, a négy fej a birodalom felosztását jelentette a négy hadvezére között, Sándor halálát követően. A tízszarvú szörnynek az utolsó napokban feléledő Római Birodalmat kell jelentenie. Dániel így folytatja: „Amint a szarvait figyeltem, lám, még egy kis szarv nőtt ki közöttük. De előbb az addigi szarvak közül hármat kitéptek. Ezen a szarvon emberi szemhez hasonló szemek voltak, meg fennhéjázón beszélő száj.” Ez a kis szarv pedig egy erőskezű vezető szimbóluma, aki a vég napjaiban fog eljönni. Könnyen lehet, hogy a legutóbbi európai események beteljesítik a próféciákban feléledő Római Birodalom nagy vízióját. A próféciakutatók évtizedeken át azt tanították, hogy az Európai Közös Piacból (későbbi nevén: Európai Gazdasági Közösség) fog kialakulni egy olyan politikai egység, amelyik az újjászületett Római Birodalmat fogja megtestesíteni. Mindez 1993-ban vált valósággá az Európai Közösség létrejöttével. Ez egyetlen közös piacba tömörítette egész Nyugat-Európát - majdnem 350 millió embert... (Hát még mi lesz a legújabb bővítések után! Még három-négy év, és az Európai Únió lélekszáma megközelíti, majd eléri a félmilliárd főt. A Római Klub (amely állítólag az Illuminátus Rend egyik legmeghatározóbb háttérhatalmi szerveződése a Bilderbergi Csoport mellett) 1991-es jelentése ‘Az első globális forradalom’ címmel üdvözli az EK globalizációs törekvéseit. A legtöbb ember ugyanis nem vette észre: az EK több egyszerű gazdasági szövetségnél. Politikai szempontból is egységbe tömörítette Európát egy Európai Úniónak (EU) nevezett testület vezetése alatt. Az egyes tagországok szuverenitását mind határozottabban el-nyomja a Közösség egyre növekvő politikai befolyása. Nyugat-Európa is közös politikai egységet alkot - még arról is szó van, hogy közös védelmi erőket hoznak létre -, márpedig a próféciák szempontjából ez hatalmas jelentőségű! Az EU épp most dolgozza ki a tagországok közös kül-és védelmi politikáját. A következő logikus lépés az egyesített hadsereg felállítása lenne.


Figyeljük meg, hogy egy vezető fog kiemelkedni az EU-ból, egy ‘kis szarv’, és a ‘kis szarv’ három másik szarvat (Franciaországot, Németországot és Spanyol-országot?!) fog gyökerestől kitépni! Ki ez a ‘kis szarv’, ez az erőskezű vezető, aki Dániel próféta szerint ki fog emelkedni? A Szentírás Antikrisztusként is említi. Noha az Antikrisztus még nem jött el, az antikrisztusi szellemiség e percben is ott munkálkodik szerte a világban, ahogy az a zsoltárokból is ki-tűnik. Jézus erről mondta: „Álpróféták és álkrisztusok fognak fellépni, és nagy jeleket, csodákat visznek majd végbe, hogy megtévesszék, ha lehet, még a ki- választottakat is.” (Máté 24:24). (...) Aki ismerik az igazi Messiást, azokat holmi imitációk nem fogják megtéveszteni. Az Antikrisztus ártó szellemisége, a Jézus Krisztus nevét és hatalmát magukra vevő hamis apostolok már a kezdetektől közöttünk voltak. Ez Pál és János írásaiból is mind világosan kitűnik. Ám a vég napjaiban eljön valaki, aki minden eddiginél megnyerőbb, álnokabb, két-színűbb és hatalmasabb, mert birtokolja a Sátán erejét. Ez a ‘bűnös ember’ vagy más néven ‘törvénytelen ember’ maga az Antikrisztus, akinek végtelen a gyűlölete Isten és a Messiás iránt.


De ki vajon az Antikrisztus? Most is köztünk van? Megjelent-e már a Földön? Noha még nem mutatta ki igazi természetét, biztos, hogy a válasz igen, - ez az ember él és köztünk jár. E percekben is a cselvetését tökéletesíti éppen, közben pedig sokakat megtéveszt és csalja őket a követői táborába. Amikor azonban el-jön az idő, megmutatkozik majd a feneketlen gonoszsága. Ennek az embernek a valódi természetére ékes példa: csak egy ‘törvénytelen ember’ hoz létre hamis békefolyamatokat, hogy Jeruzsálemet elárulja. Az Antikrisztus nem csak Isten ellensége, a zsidók elpusztítására is éppúgy törekszik. Békét köt Izraellel, az ‘átfogó béke’ zászlaja alatt bevonva a nemzetet egy álnok szövetségbe. (Tudni illik: Izrael kérte a felvételét az Európai Únióba. Csakhogy ez a csapda Isten és választott népe ellen irányul! Az Antikrisztus megalapítja a saját birodalmát (az Európai Úniót), azután álnok természete és emberfeletti képességei révén az emberek millióival hiteti el, hogy a legzseniálisabb, legtehetségesebb vezető a Földön. Erői valójában azonban a Hamis Prófétától származnak, aki a szín-falak mögül vezényli nagyszerű és varázslatos tetteit. A Szentírás tartalmaz bizonyos utalásokat erre a férfira nézve, és a hamis prófétára is, aki előtte jár majd. Ha jelenleg még nem is tudunk rámutatni, ezek a jelek segíteni fognak felismerni az Antikrisztust, amikor megjelenik. Tudjuk, hogy az Antikrisztus csodálatos módon felépül egy súlyos fejsebből, amibe más belehalna. Akkora bölcsességgel és belátással fog uralkodni, hogy milliók bálványozzák majd. Először csak tisztelik, aztán népszerű hősként bálványozzák, majd Istenként imádják. Végül pedig - írja a Jelenések Könyve - a jeruzsálemi Templomban fog állni. Istennek kiáltja ki magát, és minden nemzetet az uralma alá hajt. Az Antikrisztus felügyeli a pénzvilágot, és a hozzájárulása nélkül nem történhet kereskedelmi tevékenység. Megparancsolja, hogy mindenkinek egy jelet vagy egy azonosító számot kell viselnie a karján vagy a homlokán, hogy felismerje a követőit. Akin nincs rajta a ‘Vadállat bélyege’, ahogy János nevezi, nem vehet és nem adhat el semmit. Eme nyomorultakat az emberek kiközösítik maguk közül, így nem lesznek képesek táplálni magukat vagy a gyermekeiket. János látomása figyelmeztetésként szolgál: „Aki leborul a Vadállat és képmása előtt, és homlokán vagy karján viseli bélyegét, az inni fog Isten haragjának borából, amelyet színtisztán töltött haragja kelyhébe. Kénköves tűzben fog gyötrődni a szent angyalok és a Bárány színe előtt. Gyötrelmének füstje felszáll örökön-örökké, és nem találnak nyugtot sem éjjel, sem nappal, mert leborultak a Vad-állat és képmása előtt, s viselték nevének bélyegét.” (Jelenések 14:9-11).

 

Ekkor kezdetét veszi az utolsó hét év, mielőtt Isten létrehozza az ezeréves földi királyságát, és beköszönt a béke kora. Csakhogy a Biblia szerint ez a hét év a Föld történelmének a leggyötrelmesebb kora, amikor is az embereknek szörnyű megpróbáltatásokat kell kiállniuk. Eme periódust hívják ‘Jákob megpróbáltatásai korának’ is. Jeremiás próféta a következőket mondta: „Valóban, annyira nagy (borzalmas) ez a nap, hogy nincs hozzá hasonló. A szorongattatás napja Jákob számára, de megmenekül.” (Jeremiás 30:7). A Messiás ezt mondta: „Akkora lesz a gyötrelem, amilyen még nem volt a világ kezdetétől mindmáig és nem is lesz.” (Máté 24:21). Dániel próféta pedig kijelentette: „Abban az időben olyan nagy szorongattatás ideje következik, amilyen még nem volt soha, amióta nemzetek vannak.” (Dániel 12:1). Ahogy egyre közeleg ez a borzalmas kor, a tízszarvú, „félelmetes, rettenetes és szörnyű erős” fenevad, amit Dániel már korábban megjövendölt, az újjáéledő Római Birodalom formájában kilép a színre. Az európai közösség tíz államából kiemelkedik egy erős politikai vezető, akinek a vonzereje és magabiztos fellépése számtalan embert megtéveszt a világon...


Dániel konkrétan is megjelöli, mikor veszi kezdetét az utolsó hétéves periódus: mikor Izrael békeegyezményt köt azzal az emberfeletti hatalommal rendelkező vezetővel, akit a Biblia Antikrisztus néven említ (Dániel 9:27). Megoldást kínál a Föld egész létezését veszélyeztető nemzetközi konfliktusokra és problémákra. Először úgy tűnik majd, hogy minden rendben megy... Az évszázadokon át tartó fegyveres erőszakot felváltja az Antikrisztus által elhozott béke. Izrael is a teljes erejét az ország fejlődésére és felvirágoztatására tudja fordítani, s így soha nem látott jólét köszönt be. Mindezek tetejébe lehetővé válik a Jeruzsálemi Templom újjáépítése, ahol újjáélednek az ősi áldozati szertartások. Mikor azonban már úgy tűnik, hogy Izrael számára eljött a béke kora, nyomban vége is szakad. Három és fél év után az Antikrisztus felbontja az egyezséget Izraellel. Elmegy a Jeruzsálemi Templomba, véget vet az áldozatoknak és felajánlásoknak, majd totális pusztulást előidézve - Istennek kiáltja ki magát...


Az Armageddon peremén. Ezékiel próféta és a Jelenések Könyve is kiterjedten foglalkozik a Dániel látomásában megjelenő világégéssel. Ezékiel jövendölései hitelesnek tekinthetők, hiszen ő volt az, aki megjósolta a zsidók visszatérését az otthonukba és Izrael újjászületését. Látomásaiban részletesen beszámol a közelgő eseményekről, melyek majd az Armageddon peremére sodorják a világot. Ezékiel próféta részletesen beszámol a hatalmas katonai offenzíváról, melyet Oroszország és az arab, illetve az európai államok szövetsége (Franciaország, Németország, Spanyolország?) indít majd Izrael ellen. Ez hát az a tarka sereg, ami fegyvert fogva Izrael ellen indul. Oroszország fogja vezetni a hadakat, - olyan időben, amikor senki sem számít a háborúra. Miután békét kötött az Antikrisztussal, a nemrég felemelkedett hatalmas vezetővel; Izrael három és fél évig békében és jólétben él, ami hamis biztonságérzetbe ringatja az országot. A volt Szovjetúnió hatalmas fegyverarzenáljának java része még ma is Oroszország tulajdonában van. A gazdasági nehézségek, illetve a politikai instabilitás miatt könnyen el-képzelhető, hogy az ország stratégiai szövetséget köt az arab államokkal, hisz’ így Oroszország hozzáférhetne a felbecsülhetetlen értékű közelkeleti nyersolaj-készletekhez. Sajnos, a fentiekre már bizonyítékok is vannak. A Szovjetúnió széthullása után bizonyos terroristabarát arab államok nukleáris fegyvereket próbáltak vásárolni szovjet utódállamok rosszul fizetett katonatisztjeitől. Lehet, hogy már meg is tették. Az Ezékiel könyvében felvázolt stratégiai szövetségek kialakulása sajnos nagyon is valószínűnek tűnik. Nemcsak hogy elképzelhető egy ilyen szövetség, de a Szentírásban elénk tárt totális pusztulás előidézésére alkalmas fegyverek rendelkezésre is állnak. A nukleáris háború rémségeihez igen hasonló fenyegetést jelentenek a biológiai fegyverek, amelyek féktelenül terjedő halálos betegségeket zúdíthatnak majd az ellenséges katonákra. Biztos, hogy terroristacsoportok egy ideje kísérleteznek a halálos baktériumokkal, és némelyik állítólag komoly készleteket halmozott fel a tömegpusztító biológiai fegyverekből. Nem kétséges, hogy a kémiai és biológiai fegyverek, s az ezeket célba is juttató harceszközök régen a közelkeleti iszlám rezsimek birtokában vannak. Eme biológiai fegyverek pusztító hatása minden képzeletet felülmúl. Annyi vírus vagy baktérium, ami egy teniszlabda nagyságú helyen elfér, - elég 100 000 ember megölésére, feltéve, hogy zárt térben engedik ki. Színtelen, szagtalan, felderíthetetlen. Ezékiel beszámolója az Armageddonnak nevezett hatalmas katonai offenzíváról igen jól egybevág a Dániel próféciájával. Nem kell nagy fantázia, hogy elképzeljük, amint Izrael arab szomszédai támadást indítanak a zsidó állam ellen. A propaganda ma is antiszemita kirohanásoktól hangos. Jordánia és Egyiptom kivételével - az arab államok 1948 óta szinte egyfolytában hadban állnak Izraellel. Dániel próféta erre ezt mondja: „Észak (Oroszország és szövetségesei) királya, mint valami fergeteg, nekiront harci szekerekkel, - lovasokkal és nagy hajóhaddal. Betör az országokba, és el-árasztja őket, amint átvonul rajtuk.” (Dániel 11:40). Oroszország ki fogja várni a káosz és teljes bizonytalanság pillanatát, és akkor rohanja le Afrikát és a Közel-Keletet. Az oroszok keresztül fognak rontani Izraelen, - egészen le, Egyiptomig (Dániel 11: 42-43). Az északi királyság hatalmas hajóflottáinak említése előrevetíti a Földközi-tengerről csapatok partraszállását és támadását Izrael és Egyiptom ellen. Oroszország támadása Izrael ellen - noha látszólag megállíthatatlan - egyúttal a legnagyobb baklövés is lesz. A csata bizonnyal az egyik legpusztítóbb lesz az emberiség történelmében. Ezékiel szerint, amikor Oroszország hordái lerohanják Izraelt, „a hegyek megrepednek, a sziklák le-omlanak és minden fal a földre omlik.” (Ezékiel 38:20). Ez a látomás erősen emlékeztet egy atomtámadásra. Akárhogy legyen is, az északi hadak veresége világossá teszi, hogy Isten megvédelmezi a választott népét. Ezékiel szerint az orosz had akkora veszteségeket szenved, hogy Izrael csak hét hónap alatt tudja majd eltemetni a holttesteket, és a máglyára hajított fegyverek hét teljes évig égnek...


A titánok harca. Az arab és orosz csapatok pusztulása után csak két hatalom küzd majd egymással az Armageddon során. A Nyugat társadalmainak közös erői a római diktátor, az Antikrisztus vezetése alatt a Kelet hatalmas hordáival néznek majd szembe, amelyek valószínűleg a kínai hadigépezet zászlaja alatt fognak gyülekezni. Oroszország váratlan támadása remek alkalmat nyújt az Antikrisztusnak, hogy teljesen megszállja Izraelt, mondván, csak meg akarja védelmezni. Amikor már csak 42 hónap marad a próféciai utolsó „hétből”, az Antikrisztus hirtelen elkezdi kiterjeszteni hatalmát és megpróbálja az uralmat megszerezni az egész világ felett. Nem sokkal ezután felrúgja az egyezséget is Izraellel és megtiltja a további áldozati szertartásokat a Templomban. Az Anti-krisztus ‘totális pusztítást’ hajt végre, és megszentségteleníti a szentek szentjét azzal, hogy ott Istennek kiáltja ki magát, és a világ minden népétől feltétlen imádatot követel. Magához ragadja még a gazdaság irányítását is; - bárkinek, aki eladni vagy venni akar, a homlokán vagy a karján kell viselnie az ő jelét. Akik szembeszállnak vele, mind egy szálig elpusztulnak (Jelenések 13:15-17). Ám az Antikrisztusra új veszély leselkedik: Keletről egy hatalmas sereg indul útnak a Közel-Kelet felé. „De a keletről (Kína) és az északról (talán a NATO-tagállamok) érkező hírek zavarba ejtik. Nagy bőszen ellenük indul, hogy el-pusztítsa és kiirtsa az egész tömérdek sokaságot.” (Dániel 11:44). A Jelenések Könyvében azt olvashatjuk, hogy „a hatodik (angyal) a nagy Eufrátesz folyóba öntötte csészéjét. Erre kiszáradt vize, hogy utat nyisson napkelet királyainak.” (Jelenések 16:12). Vagyis hogy a kínai hordák akadálytalanul haladhassanak a végső csata színteréig, „melyet héberül Harmagedónnak hívnak” (Jelenések 16:16). Az ott összesereglő katonák száma, és a fegyvereik súlya minden más csatát felülmúl az emberi hadviselés történelmében. A kataklizma nem elég ki-fejező szó, ha jellemezni akarjuk a Meggidó falai előtt lejátszódó összecsapás következményeit. A bibliai beszámolók tanúsága szerint a halottak száma eléri majd a Föld lakosságának egyharmadát. Szent János a következőket írta: „A lovas sereg száma húszezerszer tízezerre rúgott: hallottam a számát. (Szerény véleményem szerint a próféták látomásaikban a lóerő szót hallották, amit semmi mással nem, mint ‘valódi, élő lovakkal’ tudtak csak azonosítani. Ezek szerint az Armageddon végső tankcsatája harcoló tankjainak összesített ereje meghaladja a kétszáz-millió lóerőt.) A látomásomban ilyennek láttam a lovakat és lovasokat: tűzvörös, kék és kénsárga (páncél) borította őket, a lovak feje olyan volt, mint az oroszláné, s a szájukból tűz, füst és kénkő csapott ki. (Így festenek a tankok, amikor egyfolytában lőnek. Lásd: tankcsata az Ardennekben ‘A halál 50 órája’ című monstre amerikai, II. világháborús filmben.) A három csapás - a szájukból kicsapó tűz, füst, kénkő - megölte az emberek harmadát.” (Jelenések 9:16-18). Helyettesítsük be a lovakat önjáró tankokkal vagy mozgó rakétaállásokkal (és pl. ‘arab’ Scud-rakétákkal, s máris egy modern nukleáris háború pontos le-írásával találjuk szemben magunkat...


A szálak összefutnak. Mindvégig egy modernkori összeesküvésről beszéltem Izrael állama és különösképp Jeruzsálem ellen. Jól ismert a közreműködők névsora: a világhatalmak, az ENSZ, az amerikai elnökök és kormányok, az európai kormányok, az arab terroristák, a szovjet agitátorok és a szenzáció-hajhász média. Sokan jó szándékúan, önhibájukon kívül sodródtak bele az évezredes cselszövésbe. Mögöttük azonban ott áll a ‘legfőbb összeesküvő’, aki a sakkbábukat tologatja. A Szentírás őt a ‘sötétség fejedelmeként’ említi. A Sátán, a fondorlatos, rávette a világ kormányait, hogy vigyék véghez pusztító munkáját Isten városa ellen, mindezt a ‘béke’ nevében. A Sátán, a hazugságok atyja, féligazságokat és képtelenségeket suttogott az újságírók és riporterek fülébe, akik balga módon valós tényekként közölték azokat. A Sátán, aki csak lopni, gyilkolni és pusztítani jött, megtalálta követőit a gyilkosok és haramiák körében, akik rettegésben tartják s megtizedelik a zsidó népet. Ezek az oktalan résztvevők biztosak abban, hogy jól értelmezik a közel-keleti helyzetet. Nem is sejtik, hogy a sötétség fejedelme madzagra fűzi, s rángatja őket, és hogy a sötétség munkáját végzik be éppen, amit a próféciák évszázadokkal korábban megjósoltak. Valójában ez a modern politikai összeesküvés egy ősi spirituális összeesküvésből fakad. A Jeruzsálemért folytatott küzdelem valójában nem is izraeliek s palesztinok, hanem természetfeletti hatalmak, mennyei birodalmak között zajlik le.

 

Ez a spirituális összeesküvés az idők kezdetétől tart - attól a naptól kezdve, hogy Lucifer ezt mondotta: „Én az égbe megyek föl, s az Isten csillagai fölé állítom trónomat. Az egybegyűlés hegyén telepszem majd meg, messze fenn - északon. Felszállok felhők magasába, hasonló leszek a Fölségeshez!” (Izajás, 14:13-14). Az arroganciáért és büszkeségért, vágyáért, hogy megszerezze Isten hatalmát, a Fény teremtménye nagy árat fizetett: kitaszították a mennyekből. Jézus, a Megváltó így szólt: „Láttam a Sátánt: mint a villám, úgy bukott le az égből.” (Lukács 10:18). Miután nem felelt meg az eredeti szerepében, amiért a mennyben teremtették, a Sátán a Földön próbált meg igényt formálni az Isten városára, a Cion-hegyre, Isten szent hegyére. Isten földi trónját és azt a helyet, ahol a zsidó templom állt, a Szentírás Mórija hegyeként is említi. Ábrahám itt készült feláldozni Izsákot, Isten ígéretének fiát. Ha a Mennyország már nem lehetett az övé, úgy a Sátán Ciont akarta magáénak tudni, és odavonzani az embereket a világ minden tájáról. Ha a mennyben már nem tudta legyőzni Krisztust, botor módon úgy képzelte, hogy majd Jeruzsálemnél legyőzi Őt. A Cion-hegy Isten fennhatóságát, uralmát jelképezi, de a Sátán a sajátját akarja hirdetni rajta keresztül. Tudván, hogy Jeruzsálem nemcsak az Isten városa, de az a hely is, ahová Krisztus, a Messiás vissza fog térni, - a Sátán semmit sem szeretne jobban, mint elpusztítani a várost, felborítva ezzel Isten magasztos terveit. Nem csoda, hogy Jeruzsálem oly sok konfliktus középpontjában állt már az idők során. Ez a város már Dávid király uralkodása óta, háromezer éve áll az erőszak, a gyűlölködés és az árulások kereszttüzében. De biztosak lehetünk abban is, hogy a helyzet egészen addig nem fog megváltozni, amíg Krisztus vissza nem tér. Már izzik a parázs, ami egyszer csak lángra kapva fel-lobbantja a végső összecsapást Jeruzsálem falai körül. A világ nemzetei fizikai és szellemi értelemben egyaránt háborúba indulnak Isten városa ellen. Hacsak a világ országai nem állnak el abbéli szándékuktól, hogy Izrael pusztulására törjenek, Isten haragja lesújt majd minden nemzetre. Isten Zakariás prófétán keresztül így figyelmeztetett: „Azon a napon hozzálátok és mind kiirtom azokat a népeket, amelyek Jeruzsálem ellen kivonulnak.” (Zakariás 12:9). Az Isten megígérte, hogy egy nap majd kiegyenlíti a tartozást. Eljön az idő, amikor a világ nemzetei többé már nem vívhatnak pusztító háborút Jeruzsálem ellen. Akik pedig annak idején a város ellen fordultak, borzalmas árat fizetnek érte. A próféta így szól: „Ez lesz a csapás, mellyel az Úr minden népet sújt, amiért Jeruzsálem ellen harcolt. Szétmállik a testük még amikor lábon járnak, szét-mállik a szemük a gödrében, szétmállik nyelvük a szájukban. Azon a napon nagy rémületet támaszt köztük az Úr...” (Zakariás 14:12). Hasonló büntetés vár mindazokra, akik kezüket Isten városára emelték!”

Az igazak Krisztus szeretetét, a hamisak Krisztus igazságát fogják megismerni.


Elérkezett az idő, mikor az Egyháznak és az egész világnak dicsőítenie kell Szeplőtelen Szívemet. Szeplőtelen Szívem válik biztos győzelmem jelévé a nagy harcban, amely a mérhetetlen nagy vörös sárkány (ez a kommunizmus jelképe) követői és a napba öltözött Asszony követői között dúl. E félelmetes harcban kiemelkedik a tengerből a sárkány segítségére sietve egy párduchoz hasonló vadállat. A vörös sárkány a marxista ateizmus, - a fekete vadállat a szabad-kőművesség. A sárkány megmutatkozik hatalma teljében, de a fekete vadállat homályban ténykedik; - elrejtőzik, s mindenhová titokban hatol be. Medvelába és oroszlánszája van, mert mindenhol csak ravaszsággal, s a tömegtájékoztatás eszközeivel, a hamis propagandával dolgozik. A hét fej a szabadkőművesség különböző páholyait jelenti, amelyek mindenütt alattomos és veszélyes módon működnek. A fekete vadállatnak tíz szarva van. Szarvain tíz korona az uralom és a királyság jele. Tíz szarvával uralkodik és kormányoz a szabadkőművesség az egész világon. A fekete vadállat, a szabadkőművesség célja az alattomos, de szívós harc, hogy a lelkeket eltérítse arról az útról, amelyet az Atya és a Fiú jelölt ki, és a Szentlélek ajándékai világítanak meg. Amíg a vörös sárkány azon munkálkodik, hogy az emberiség ne törődjék Istenével, hogy tagadja meg Őt, s ezért terjeszti az ateizmus (istentelenség) tévedését; addig a szabadkőművesség célja nem az, hogy tagadják meg Istent, hanem, hogy káromolják Őt! A vad-állat azért nyitja ki száját, hogy káromolja az Istent, káromolja nevét, az eget és minden lakóját. Legnagyobb káromlása az, hogy megtagadja az egyedül Istennek járó tiszteletet, hogy azt a teremtményeknek és magának a Sátánnak adja meg. Ezért terjednek a szabadkőművesség romlott tevékenysége nyomán mindenhol a fekete misék, a Sátán kultusza. A szabadkőművesség ezen felül minden eszközzel arra törekszik, hogy megakadályozza a lelkek üdvözülését és így meghiúsítsa Jézus Krisztus művét, a megváltást. Hogyha az Úr egykor tíz parancsolatban közölte a törvényét, a szabadkőművesség most tíz szarvának a hatalmával mindenütt oly törvényt terjeszt, mely szemben áll Isten törvényével. A hét erénnyel, az isteni és a sarkalatos erényekkel szemben, amelyek az isteni kegyelemmel teli élet gyümölcsei, a szabadkőművesség a hét fő bűnt terjeszti, melyek a megrögzötten halálos bűnben töltött élet (hamis) gyümölcsei. Aki a hét fő bűn áldozata lett, azt fokozatosan ráveszi, hogy hagyjon fel a tisztelettel, ami egyedül Istennek jár és azt hamis istenségeknek adja meg. Ezek nem mások, mint főbűnök megtestesítői. Ez szörnyű káromlás!

Ezért is áll a vadállat minden fején egy-egy istenkáromló név. Minden egyes páholynak az a feladata, hogy egy másfajta istenséget imádtasson. A szabad-kőműves páholyok feladata, hogy ma nagy csalárdsággal mindenhol rászedjék az embereket, vessék meg Isten szent törvényét, helyezkedjenek szembe a tíz-parancsolattal, hogy elvonják attól a tisztelettől őket, ami egyedül Istennek jár, hogy helyette hamis bálványokat tiszteljenek, ugyanúgy.

E bálványokat egyre több ember magasztalja és imádja: az értelmet, a testet, a pénzt, a széthúzást, a hatalmat, az erőszakot, az élvezetet. Így kerülnek a lelkek sötét rabszolgaságába a gonoszságnak, a bűnnek; haláluk után Isten ítéletekor pedig az örök tűz tavába, a pokolba.”


Mint Édesanyátok, mindenekelőtt figyelmeztetni kívántalak titeket arra a nagy veszélyre, amely ma az Egyházat a sok ördögi támadás részéről fenyegeti s annak elpusztítására törekszik. Ennek végrehajtására emelkedik ki a száraz-földből egy vadállat, amely bárányéhoz hasonló két szarvat visel és a tengerből jövő fekete vadállat segítségére siet. (A bárány a Szentírásban mindig áldozat jelképe. A Kálvárián Jézus magát áldozza fel az emberek üdvösségéért. Maga lesz húsvétunk, Isten igaz Báránya, aki elveszi a világ bűneit.) A vadállat két, a bárányéhoz hasonló szarvat visel a fején. Az áldozat e jelképéhez szorosan kapcsolódik a papság szimbóluma: a két szarv. (A főpap két szarvval ékesített süveget hordott az Ószövetség idején. Az Egyház püspökei is kétszarvú mitrát viselnek papságuk teljességének jeléül.) A párduchoz hasonló fekete vadállat a szabadkőművességet jelképezi, - a bárányhoz hasonló kétszarvú vadállat pedig az Egyház belsejébe beszivárgott szabadkőművességet jelzi, vagyis az egyházi szabadkőművességet, amely főként a főpapság között terjedt el.


Mikor Fatimában megjövendöltem, hogy a Sátán behatol az Egyházba, - azt adtam tudtotokra, hogy a szabadkőművesség beszivárog az Egyház belsejébe. Ha a szabadkőművesség szándéka vesztükbe vinni a lelkeket, rábeszélve őket a hamis istenség kultuszára, akkor az egyházi szabadkőművesség célja Krisztus és Egyházának tönkretétele, új bálványt, vagyis hamis Krisztust és hamis Egyházat alkotva. Ezért törekszik az egyházi szabadkőművesség arra, hogy el-homályosítsa Jézus isteni Szavát (Jézus: maga a megtestesült Ige) ‘természetes’ ésszel érthető magyarázatokkal; - megkísérli, hogy érthetőbbé, elfogadhatóbbá tegye, megfossza minden természetfeletti tartalmától. Így terjednek tévedések a katolikus Egyház minden területén. Emiatt ma sokan eltávolodnak az igaz hittől, beteljesítve a jövendölést, melyet Fatimában adtam nektek: eljön az idő, amikor sokan elveszítik az igaz hitet. Az egyházi szabadkőművesség csalárd és ördögi módon azon mesterkedik, hogy mindenkit a hit elhagyására vigyen.

Az egyházi szabadkőművesség fő célja igazolni a bűnt, hogy azt ne úgy mutassák be, mint valami rosszat, hanem mint értéket és jót. Ezért azt tanácsolják az embereknek, hogy kövessék el a bűnt, mint természetes igényük kielégítésének egy módját. Gyökerében pusztítják ki azt, amiből még bűnbánat fakadhatna és azt mondják, nem kell többé meggyónni azt. Ennek az átkozott rákbetegségnek a veszedelmes gyümölcse már az egész Egyházban elterjedt, és azt eredményezte, hogy az egyéni gyónás mindenhol lecsökkent. Ráveszik a lelkeket, hogy éljenek bűnben, visszautasítva az Életet, amelyet Jézus hozott el nekünk. Miután a bárányhoz hasonló kétszarvú vadállat már tönkretette a történelmi Krisztust, arra törekszik, hogy a misztikus (titokzatos) Krisztust, az Egyházat is lerombolja. Az Egyház igazság, mert egyedül őreá bízta Jézus, hogy őrizze épségben az egész hitletéteményt. Ez tulajdonképp a hierarchikus (a rangsor szerint felépülő) Egyház feladata, azaz a pápáé és a vele egységet alkotó püspököké. Az egyházi szabadkőművesség ezt hamis egyházi egységgel akarja megrendíteni, ami valamennyi keresztény egyház elfogadásához vezet, azt állítva: mindegyik birtokolja az igazság egy részét. Ápolja egy általános egyház alapításának a tervét, ami valamennyi keresztény felekezet, köztük a katolikus Egyház egybeolvadásából alakulna.”

Harcoljatok velem a sárkány ellen, amely az egész emberiséget Isten ellen lázítja! Harcoljatok velem a fekete vadállat, a szabadkőművesség ellen, amely a lelkeket vesztükbe akarja vinni! Harcoljatok velem, kicsi fiaim, a bárányhoz hasonló vadállat, az egyházi élet belsejébe szivárgott szabadkőművesség ellen, mely Krisztust és Egyházát akarja tönkretenni! Új bálványt akar állítani, vagy-is egy hamis Krisztust, egy hamis Egyházat. Az egyházi szabadkőművesség parancsokat és hatalmat kap a különböző szabadkőműves páholyoktól; azon dolgozik, hogy titokban mindenkit rávegyen eme titkos szektákkal való együtt-működésre. Ezért is kecsegteti a nagyra törőket a gyors karrier kilátásával, el-halmozza javakkal a pénzéheseket; - segíti tagjait, hogy elsőként foglalják el a legfontosabb állásokat, miközben alattomosan, de igen határozottan kirekeszti mindazokat, kik nem hajlandók a tervét támogatni. A bárányhoz hasonló vad-állat az első vadállat színe előtt annak minden hatalmát gyakorolja, a Földet s lakóit az első vadállat imádására kényszeríti. Istent így fölcseréli egy hatalmas, erős, uralkodó Bálvánnyal. Olyan bálvánnyal, amely a halálba juttatja mind-azokat, kik nem imádják a vadállat szobrát. Hatalmas és uralkodó bálvánnyal, mely elrendeli: mindenkinek, kicsinek és nagynak, szabadnak és szolgának jelöljék meg a jobb karját vagy homlokát, és senki se adhasson vagy vehessen, ha nem viseli a vadállat jelét, vagyis nevét vagy számát. De mi lehet a neve? A Jelenések Könyvének 13. fejezetében ez van leírva: „Ez a bölcsesség. Akinek van értelme, számítsa ki a vadállat számát, mert embernek a neve. A száma: 666. (Hatszázhatvanhat.) Megvilágosított emberi értelemmel a 666-os számból sikerül megfejteni egy ember nevét. Ez az ember, akit a szám jelez: az Anti-krisztus. A 333-as szám, amely Isten szent titkát jelöli. Aki Isten fölé akar kerülni, az a 666-os számot viseli, ezért jelzi ez a szám Lucifernek, vagyis a Sátánnak nevét; annak a nevét, aki Jézus Krisztussal száll szembe - tehát az Antikrisztusét. Hogyha a 333 az a szám, mely az istenséget jelzi, akkor azt, aki Isten fölé akar kerülni, a 666-os szám jelzi.

  • A 666-os szám egyszer megadva a 666. évet jelenti. Ebben a történelmi idő-szakban az Antikrisztus az Iszlám jelenségen keresztül mutatkozik, amely egyenesen tagadja a Szentháromság titkát és Krisztus Urunk istenségét.    www.ldomain.sokoldal.hu
    Tetszett ez az oldal? Mutasd meg az ismerőseidnek is!
Az én honlapom értékeFt 7,52 Millió